Renata Elkis | Kanner & Pintaluga

Renata Elkis

Renata Elkis

VP of Marketing

Renata Elkis is the VP of Marketing for The Law Offices of Kanner & Pintaluga.

Tags